Hemodialýza

(HD)

Peritoneální

„domácí“ dialýza

(PD)

Typy dialýz

› Hemodialýza (HD)

Hemodialýza je postup, při kterém se krev pacienta a s ní i jeho organismus čistí pomocí přístroje (umělé ledviny) a dialyzátoru (filtru). Při hemodialýze se odstraňují z těla odpadní látky jako např. močovina, kreatinin a také nadbytečná voda. Před zahájením hemodialyzační léčby je potřeba nejprve vytvořit cévní přístup – na předloktí se během malé operace spojí tepna a žíla (tzv. arteriovenózní spojka). Hemodialýza se provádí v nemocnici nebo na samostatných dialyzačních střediscích. Na hemodialýzu dochází pacient třikrát týdně v pevně stanoveném režimu (např. po – st – pá) na dobu čtyř až pěti hodin. K době dialýzy je potřebné připočíst čas na cestu do centra a zpět domů, což často znemožňuje nemocným dále pracovat nebo žít život jako před dialýzou.

 

› Peritoneální „domácí“ dialýza (PD)

Při tomto způsobu dialýzy se krev čistí uvnitř těla, přičemž je využívána tělu vlastní, přirozená membrána − pobřišnice (peritoneum). Dalo by se říci, že stěny peritonea fungují jako filtr či síto. Peritoneum je bohatě cévně zásobeno. Z krve, která těmito cévami proudí, přestupují škodliviny přes polopropustnou membránu (stejný princip jako přes síto) do roztoku, který má pacient napuštěný do břišní dutiny. Roztok se škodlivinami se po určité době vypustí a je nahrazen roztokem čerstvým. Tento proces vypuštění a napuštění roztoku se nazývá výměna. Výhodou této metody je, že se pro dialýzu používá tělu vlastní membrána a krev nemocného se nemusí čistit mimo tělo přes speciální filtr – dialyzátor. Naprostá většina nemocných si výměnu roztoku zvládne provádět doma samostatně; pokud to není možné, mohou pomoci další osoby – rodina nebo sestry z agentur domácí péče. Dialyzační roztok je balen ve vacích, které jsou nemocným pravidelně dováženy domů. Na kontroly do nemocnice nemocní docházejí přibližně jednou měsíčně. Před zahájením peritoneální dialýzy je potřeba nejprve při malé operaci zavést do břicha tenkou hadičku − katétr.

Existují dva druhy peritoneální „domácí“ dialýzy.

APD

Zkratka APD znamená Automatizovanou peritoneální dialýzu. Při tomto typu dialýzy se roztok v břišní dutině vyměňuje pomocí jednoduchého přístroje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialýza probíhá obvykle osm hodin, nejčastěji přes noc, když nemocný spí. Ráno se pacient od přístroje odpojí a má pak „volno“ celý den až do večera, kdy se opět k přístroji připojí. Výhodou je, že může během dne nerušeně docházet do zaměstnání, udržovat sociální kontakt jako před léčbou, dokonce ani pacienti ve školním věku nemusejí omezovat docházku do školy. Mezi oběma metodami – ruční a automatizovanou dialýzou − může nemocný volně přecházet – systém napojení je totožný

CAPD

Zkratka CAPD znamená Kontinuální ambulantní peritoneální dialýzu. Dialýza probíhá 24 hodin denně v břišní dutině pacienta. Výměna roztoku při CAPD se provádí 3–5x denně a každá výměna trvá přibližně 30 minut.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi jednotlivými výměnami se pacient může volně pohybovat − tato doba se nazývá prodleva a trvá 4 až 8 hodin. Během ní má pacient v břiše napuštěný dialyzační roztok a v této době probíhá čištění krve samovolně, pomocí přirozených fyzikálních principů. Pak následuje výměna, při níž se použitý roztok z těla vypustí a napustí nový. Poté se opět pacient může volně pohybovat a věnovat své obvyklé denní činnosti – práci, koníčkům, přátelům, domácnosti, cestování…

©2014 COPYRIGHT

NEMOCNELEDVINYNEBOLI.CZ

VYTVOŘIL:  TCB

 Potřebujete poradit? Napište nám!