Transplantace

Transplantace představuje pro pacienta nejlepší variantu léčby selhání ledvin. Pokud transplantovaná ledvina funguje, není nadále nutné využívat dialýzu, což maximálně zlepší možnou kvalitu života pacienta.

 

Při transplantaci je z těla dárce odebrána ledvina, kterou chirurg uloží do těla příjemce – pacienta, kterému ledviny selhaly. Ledvina se umísťuje do břišní dutiny, připojí na cévní systém a na močové cesty a následně přebírá funkce nemocných ledvin. Transplantace ledviny je operací s vysokou úspěšností, průměrná doba přežívání transplantované ledviny je 10 let. Po transplantaci je třeba každý den užívat předepsané léky.

 

Ledviny pro transplantaci jsou získávány buď od žijících dárců – nejbližší tkáňovou shodu mají členové rodiny (pokrevní příbuzní), ale vhodnými dárci mohou být i nepokrevní příbuzní (např. manželé) nebo dobří přátelé. Anebo lze k transplantaci použít ledvina z těla člověka, který právě zemřel. Dárcem může být dospělý člověk starší 18 let bez zdravotních problémů, se stejnou krevní skupinou, jako má příjemce.

 

Ne každý pacient může transplantaci podstoupit. Nalezení vhodné ledviny od dárce může trvat i delší dobu – závisí to mimo jiné i na tom, zda darovaná ledvina bude pocházet od žijícího, nebo od zemřelého dárce. Průměrná čekací doba na transplantaci je v ČR přibližně dva roky. Pacient zařazený na tzv. waiting list (čekací listině) musí být 24 hodin denně v dosahu na telefonu a musí být schopen se na výzvu rychle dostavit na specializované pracoviště. Čekání na transplantaci ledviny od žijícího dárce může být kratší, ale jak dárce, tak příjemce musejí být vyšetřeni. Někdy se může transplantace provést ještě před zahájením dialyzační léčby, pak mluvíme o tvz. preemptivní transplantaci. Ve všech případech je před operací provedena ještě křížová zkouška (cross–match). Jestliže bude její výsledek negativní, může být operace provedena.

 

Vlastní výkon transplantace ledviny je přibližně tříhodinová operace. Většina transplantovaných ledvin začne okamžitě pracovat. Darovaná ledvina nemusí vždy po transplantaci začít hned pracovat. V takovém případě pravděpodobně bude na krátkou dobu po transplantaci ještě nutné provádět dialýzu. Po transplantaci musí pacient užívat předepsanou medikamentózní léčbu a docházet na pravidelné kontroly do transplantačního centra, kde se sleduje, jak nová ledvina pracuje, a dle potřeby se upraví následná léčba. Interval návštěv transplantačního centra se v případě zdárného vývoje léčby postupně prodlužuje.

©2014 COPYRIGHT

NEMOCNELEDVINYNEBOLI.CZ

VYTVOŘIL:  TCB

 Potřebujete poradit? Napište nám!